Algemene informatie over de NATaCHAs

De aanpak van de NATaCHAs

  1. Als je van de B.I.G challenge en ook van de beklimmingen in je eigen land houdt, maar je vindt het jammer dat sommige fantastische en -of bekende klimmen niet in de lijst voorkomen, dan is dit precies wat jij wil.

  2. Parallel aan de echte B.I.G-challenge, kun je jezelf ook een, aan de BIG verbonden, Nationale Challenge (NATaCHA) voorstellen met minder absolute toppen, maar des te meer representatieve beklimmingen van jouw land die ook voldoen aan een van 5 principes van het fietsen binnen de BIG challenge. Conclusie, geen tjd te verliezen, aarzel niet, maar kom in actie en leg contact HIER.

  3. Samen met de landenmanagers van de BIG challenge, of jezelf met een kleine groep als er geen landenmanager is, kun je je eigen nationale Challenge maken. 

    Dat kan echter niet zomaar; wij hebben een methodologische gids en een excel bestand om je te helpen gedurende die buitengewone uitdaging.

    Ben je geinteresseerd geworden door deze informatie? Laten we dan samen werken (rustig, maar zeker) aan jou w nationale Challenge die daarna in de lijst met paralelle uitdagingen kan komen te staan op onze website.

  4. De stappen die je daarbij moet doorlopen zijn - het bijeen brengen van een nationaal team - het eerste document, genaamd  "eerste actie" invullen - het lezen van de methodologische gids - het vullen van de excel sheet met de beklimmingen en zijden van jullie keuze - meerdere constructieve debatten met de filter groep  - het labelen van jouw nationale challenge - het editten op de website van jouw lijst en van het algemeen klassement van jouw nationale challenge.

Regels

1. De nationale challenges, genoemd NATaCHAs, moeten door de nieuwe-lijst-groep van de B.I.G-challenge zijn goedgekeurd. Zij geven richting aan de nationale groep (keuze van beklimmingen) die de methodologische gids moeten volgen om tot een nationale lijst te komen.

2. De nationale challenges zijn gebaseerd op een gesloten lijst met een veelvoud van 25 beklimmingen in hun land. Dit quotum moet altijd onder de 1000 blijven. Elke beklimming kan maximaal 4 zijden toegewezen krijgen, maar elke beklimming is maar 1 nummer.

3.Het aantal beklimmingen is de consequentie van het werk, via de  methodologische gids, en moet in overeenstemming met de nieuwe-lijst-groep van de BIG challenge worden vastgesteld en verhoudingsgewijs vergeleken met  het aantal beklimmingen in andere landen. Het aantal beklimmingen kan niet direct worden vastgesteld, maar is de conclusie van het aantal beklimmingen dat deze zoektocht heeft opgeleverd.

4.De nationale lijst moet minstens alle beklimmingen uit de Superlijst van de BIG bevatten die in dat land liggen, tesamen met een meerderheid aan andere, nieuwe beklimmingen.

5.De algemene regels zijn gebaseerd op 5 principes, op 5 manieren om het fietsen in de bergen te ontdekken:

* 1ste principe : (ontdek het land) De bigs moeten de gehele landelijke topografie overschouwen.
* 2de principe : (het toerisme) sommige bigs moeten helpen om het natuurlijke en culturele toerisme te ontdekken.
* 3de principe : (het overwinnen van zware klimmen) sommige bigs moeten sportieve beklimmingen zijn, maar het totaal moet wel een gelijkmatige verdeling van zwaarte over het land zijn.
* 4de principe : (navolgen van de professionele wielrenners) sommige bigs moeten helpen om de nationale historie van het wielrennen te ontdekken.
* 5de principe : (variatie in plezier) 5a : De bigs moeten voornamelijk goed bestraat zijn, en mogen slechts in uitzonderlijke gevallen bestaan uit gravel of onverharde secties, daar waar dit echt iets toevoegd. 5b : Doodlopende wegen worden alleen toegelaten als daar een toegevoegde sportieve, toeristische of media waarde aan verbonden is. 5c : De beklimmingen moeten een variëteit aan natuur ten toon spreiden (passen, bergen, ski oorden, toeristische attracties, ...)

6.Een BIG lid doet mee aan het  klassement van deze challenge vanaf het moment van zijn / haar eerste claim uit de lijst van deze nationale challenge.

7.De B.I.G challenge toont de nationale lijsten en de algemene klassementen van alle nationalr challenges op zijn website