Algemene informatie over de NATaCHAs

NATaCHAs

  Een veelvoud van 25 fietstoppen per land,

  inclusief standaard de BIG van dit land,

  vergezeld van een meerderheid van andere waardevolle fietstoppen,

  in alle landen gekozen op basis van dezelfde criteria.

 

 

Kliek op het logo voor onze Natachas voor bestaan ​​en toekomst !

 

Regels

1. De nationale challenges, genoemd NATaCHAs, moeten door de nieuwe-lijst-groep van de B.I.G-challenge zijn goedgekeurd. Zij kan een groep van hulpers, een nationale groep, die hulpen maar die de methodologische gids moeten volgen om tot een nationale lijst te komen.

2. De nationale challenges zijn gebaseerd op een gesloten lijst met ongeveer altijd een veelvoud van 25 beklimmingen in hun land, maar niet voor kleine landen (Max : 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400,450,500,550,600,700,800) Elke beklimming kan maximaal 4 zijden toegewezen krijgen, maar elke beklimming is maar 1 nummer.

3.Het aantal beklimmingen is de consequentie van het werk, via de  methodologische gids, en moet in overeenstemming met de nieuwe-lijst-groep van de BIG challenge worden vastgesteld en verhoudingsgewijs vergeleken met  het aantal beklimmingen in andere landen. Het aantal beklimmingen kan niet direct worden vastgesteld, maar is de conclusie van het aantal beklimmingen dat deze zoektocht heeft opgeleverd.

4.De nationale lijst moet minstens alle beklimmingen uit de Superlijst van de BIG bevatten die in dat land liggen, tesamen met een meerderheid aan andere, nieuwe beklimmingen.

5.De algemene regels zijn gebaseerd op 5 principes, op 5 manieren om het fietsen in de bergen te ontdekken:

* 1ste principe : (ontdek het land) De bigs moeten de gehele landelijke topografie overschouwen.
* 2de principe : (het toerisme) sommige bigs moeten helpen om het natuurlijke en culturele toerisme te ontdekken.
* 3de principe : (het overwinnen van zware klimmen) sommige bigs moeten sportieve beklimmingen zijn, maar het totaal moet wel een gelijkmatige verdeling van zwaarte over het land zijn.
* 4de principe : (navolgen van de professionele wielrenners) sommige bigs moeten helpen om de nationale historie van het wielrennen te ontdekken.
* 5de principe : (variatie in plezier) 5a : De bigs moeten voornamelijk goed bestraat zijn, en mogen slechts in uitzonderlijke gevallen bestaan uit gravel of onverharde secties, daar waar dit echt iets toevoegd. 5b : Doodlopende wegen worden alleen toegelaten als daar een toegevoegde sportieve, toeristische of media waarde aan verbonden is. 5c : De beklimmingen moeten een variëteit aan natuur ten toon spreiden (passen, bergen, ski oorden, toeristische attracties, ...)

6.Een BIG lid doet mee aan het  klassement van deze challenge vanaf het moment van zijn / haar eerste claim uit de lijst van deze nationale challenge.

7.De B.I.G challenge toont de nationale lijsten en de algemene klassementen van alle nationalr challenges op zijn website

Scores

Wanneer een lid een score heeft van meer dan de helft van het totale aantal natacha's van de uitdaging, wordt hij een halffinisher van deze uitdaging en krijgt hij een badge op zijn persoonlijke pagina.

Wanneer een lid een score heeft die gelijk is aan het totale aantal natacha's van de uitdaging, wordt hij een finisher van deze uitdaging en krijgt hij een badge op zijn persoonlijke pagina.

Wanneer een lid de uitdaging heeft voltooid, moet hij de c6-commissie schrijven om de datum van zijn laatste aangifte te geven. Deze datum is handig om de finisherleden in te delen aan de juiste plaats in het algemeen klassement van deze nationale uitdaging.