De doelstellingen van de BIG

De niet commerciële en internationale doelstellingen van de BIG zijn de volgende;

B.I.G. is een open internationale gemeenschap die ogericht is om het beklimmen van bergen met de fiets te faciliteren en promoten. Dat doet ze door de BIG-Challenge en een aantal gelijksoortige (nationale) uitdagingen uit te schrijven. Elke uitdaging kent zijn eigen vastgestelde lijst met beklimmingen die per fiets dienen te worden overwonnen. De vastgestelde lijst van de B.I.G. bestaat uit 1.000 nummers die corresponderen met 1.000 bergen en staat bekend als de Superlijst. Alleen beklimmingen uit de Superlijst kunnen als BIG geclaimd worden.

* Alle beklimmingen (een of meerdere zijden) uit de lijst zijn geselecteerd vanuit 3 criteria, 5 principes en 2 regelen:

 

Criteria;

1. Sport (Sportieve uitdaging die een klim bied)

2. Toerisme (De omgeving waarin de klim zich bevindt)

3. Media (Hoe bekend is een klim in de media)

 

Principes;

1. De beklimmingen moeten zo goed mogelijk verdeeld worden over verschillende bergachtige streken.

2. Sommige beklimmingen dragen bij tot het ontdekken van natuur- en cultuur historisch toerisme.

3. Sommige beklimmingen dienen uitdagend te zijn, maar het algemeen moeilijkheidsniveau van de  beklimmingen moet gemiddeld zijn.

4. Sommige beklimmingen moeten er voor zorgen dat de meest bekende beklimmingen uit de historie ontdekt kunnen worden.

5. De beklimmingen moeten hoofdzakelijk bestaan uit verharde wegen, en mogen alleen in geval van een toegevoegde waarde deels uit gravel bestaan.

Deze 3 criteria en 5 principes zullen de leden stimuleren om te reizen en op deze wijze meer over andere landen, culturen en mensen te leren.

 

Reglement

Beschikbaar voor alle beklimmingen binnen al onze uitdagingen, zelfs als de beklimmingen niet in dezelfde uitdaging zijn.

1. Definitie van een klim: beklimming van een bodem naar een top, zonder sectie binnen met meer dan 33,33 % negatief niveauverschil OF 33,33% lengte van de afdaling, vergeleken met het totale aantal D+ (AltTop - AltFt) en totale lengte.

2. Regel van de "2in1"

a) geen enkele beklimming kan deel uitmaken van een beklimming (binnen onze definitie) die leidt naar een andere bestaande top. Deze klim moet worden opgenomen in de zijkanten die naar deze andere top leiden.

b) Als 2 toppen zijden hebben met een gelijkaardige sectie, behoudt de belangrijkste (volgens onze principes) deze sectie en de andere behoudt alleen zijn eigen juiste laatste sectie.

 

****************************************************************

 

1-ALGEMENE REGELS VAN DE BIG-CHALLENGE

Artikel 1.- Algemene regels t.b.v. de Superlijst van de 1.000 BIG's

A1.1. De 1.000 beklimmingen worden gepresenteerd middels 10 series met een vastgestelde quotum en een speciale zone+.

 • Zone 01: Scandinavische landen 50

 • Zone 02: Groot Britannië en Ierland 50

 • Zone 03: Benelux 50

 • Zone 04: Duitsland 50

 • Zone 05: Frankrijk en Corsica 175

 • Zone 06: Spanje & Portugal, Canarische eilanden, Madeira, Azoren, Andorra 150

 • Zone 07: Zwitserland & Liechtenstein 75

 • Zone 08: Oostenrijk 75

 • Zone 09: Italië, Sardinië, Sicilië, San Marino 150

 • Zone 10: Regio Oost-Europa 115

 • Zone +

Om de Challenge te behalen kan voor de zone+ gekozen worden uit twee verschillende uitdagingen:

 • Superbig : vrije keus in beklimmingen (ex-USSR + 5 continenten) of

 • Eurobig : vastgesteld aantal beklimmingen (Oost Europa) 60

A1.2. Binnen de zones 1 tot 10 staan de beklimmingen vast en zijn benoemd. Binnen de zone +, zijn de beklimmingen óf vastgesteld (Eurobig) en benoemd, óf vrij, maar met verplichtingen (Superbig).

A1.3. De gebieden binnen de zones zijn duidelijk gedefinieerd door de landsgrenzen. Officiële kaarten zijn toegevoegd om duidelijk de limieten van de zones in Europe en van de andere continenten in de wereld te zien.

A1.4.De overzeese, territoriale landen, inclusief de aan Europese landen politiek verbonden landen, die op een kaart van een ander continent staan behoren, voor de BIG, tot die continenten.

Artikel 2. - Regels om beklimmingen te mogen claimen zijn:

A2.1. Als een BIG-lid op een dag in zijn leven een beklimming heeft bereikt die deel uitmaakt van de 1.000 nummers uit de Superlijst, en dat gedaan heeft met een fiets (geen elektrische) door een beklimming geheel van één van de beschreven zijdes van de in de BIG website omschreven klim, dan kan hij/zij die beklimming claimen, voorzien van de eer die klim te hebben bedwongen.

A2.2. Als een BIG-lid een succesvolle klim claimt, dan is dat voor het leven. Hij claimt het nummer dat op dat moment gekoppeld is aan die klim. Als daarna het betreffende nummer aan een andere beklimming wordt gekoppeld behoudt diegene zijn claim op die klim.

A2.3. De B.I.G. Organisatie behoudt zich het recht voor om in het extreem geval van een valse claim de reeds geclaimde beklimming te weigeren als de eiser daartoe volgens de B.I.G. Organisatie vertrouwde informatie  aandraagt.

A2.4. De B.I.G. Organisatie motiveert zijn leden door een getrapte ranking. Als een geregistreerd lid minder dan 164 nummers claimt, is dat gratis. maar over 164, een lid moet de minimaale contributie betalen.

Een lid wordt bezitter van het "Welkom Certificaat" (C.A./ Certificate d’Accueil) op het moment dat hij minimaal 10 verschillende claims heeft ingediend. Hij wordt bezitter van de rang BIG01 tot BIG20, als hij gedurende zijn leven de volgende progressie maakt;:
BIG01>= 30; BIG 02>= 60; BIG03>= 90; BIG04>= 120; BIG05>= 164, BIG06>= 240; BIG07>= 300; BIG08>= 360; BIG09>= 430; BIG10>= 500, BIG 11>= 550; BIG12>=600; BIG13>= 650; BIG14>= 700; BIG 15>= 750, BIG16>= 800; BIG17>= 850; BIG18>= 900; BIG19>= 950; BIG20>= 1.000

A2.5. De BIG blijft zijn leden motiveren door het instellen van niveau's.

Met een score van 164 BIG's;

Een lid wordt "BIG-Belofte" als hij 164 verschillende nummers (ter nagedachtenis van Raymond Mayeur, die overleden is met deze score), en een minimum van 10 verschillende landen heeft geclaimd. Dit wordt aangegeven door de aanduiding BIG naast de ledenlijst van de claims.

Met een score van 500 BIG's;

Een lid wordt 'halve-BIG Winnaar"als hij de score van 500 verschillende nummers heeft behaald.

Meer nog, hij wordt "Winnaar van de BAG" als zijn beklimmingen gespreid zijn over op zijn minst 20 verschillende landen en drie verschillende continenten buiten Europa (Noord-Amerika; Zuid-Amerika, Afrika, Azië and Oceanië). Dit wordt aangegeven door de aanduiding BAG naast de ledenlijst van de claims.(Brevet Adventurous Grimpeur / Brevet avontuurlijk klimmer).

Met een score van 1000 BIG's

Een lid wordt "Eurobig-Finisher" als hij de score van 1.000 verschillende BIG's heeft bereikt. Dit wordt aangegeven door de aanduiding Eurobig-B.I.G Finisher.

Hij wordt zelfs "Superbig-Finisher", het allerhoogste niveau,als hij in aanvulling op voorgenoemde eisen ook de toppen in de zone+ beklommen heeft, óf alle 60 nummers uit de zone+ heeft vervangen door beklimmingen uit de ex-USSR en de 5 andere continenten, zoals in de speciale regels verbonden aan deze zone+ zijn vastgelegd.

A2.6. De zone + kent speciale regels die strak gedefinieerd zijn. Om de Eurobig te bereiken moet een lid simpelweg de 60 vaststaande BIG's claimen van deze zone.  Daarentegen kan hij indien gewenst ook « Superbig » bereiken als hij de nummers van deze zone vervangt onder de volgende voorwaarden;

De 60 beklimmingen in zone +, die onder de Superbig sectie vallen, zullen nooit vastgelegd worden door het comité, maar kunnen vrijelijk gekozen worden door de leden onder de volgende voorwaarden:

* Onder deze  60 beklimmingen, moeten er 10 in Azië, 10 in Afrika, 10 in Oceanië, 10 in Noord of Centraal Amerika, 10 in Zuid Amerika & uiteindelijk 10 in Ex-USSR(866-875) liggen.

The member must follow the following rules to claim in this zone

1) Free choice.
2) Complete the description sheet for each suggestion of climb
3) Submit the list we intend to make to the manager for zone 12. The latter gives the green light
If you do not submit your ascent beforehand, you must accept that the manager (guarantor of the
spirit) is the sole judge of its validity. He is sovereign
4) 5000 m Difference of Level (DOL) in total
5) Maximum 5 climbs below 500 m DOL
5.1. For each ascent whose DOL is between 150m and 500 m elevation
Indicate interest
Sports O Media O Tourist O Natural Park O other O
5.2 For ascents with a DOL of less than 150 m, have an average of 10% over 1 km
Indicate interest
Sports O Media O Tourist O Natural Park O other O
6) respect the spirit:
6.1 On a ridge only one peak will be counted
6.2 On an climb with up and down only one top will be counted
6.3 An ascent in the downhill back of a claimed top will not be counted
6.4 No common point, common summit, or common section with a previous claim will be allowed
7) Let us remain courteous, polite ... let us be gentlemen ... do not make agressive personal remarks,
under penalty of exclusion

e) Uitzonderingen zijn toegestaan voor claims uit Turkije die vóór 1997 van de lijst gehaald zijn. Deze claims krijgen een teken * voor hun naam. Uitzonderingen zijn toegestaan voor klimmen die vóór 2009 en volgens vroegere regels zijn verreden. Die claims krijgen een teken ** voor hun naam. Andere uitzonderingen zijn toegestaan voor claims van voor 2016, voordat de interne regels van de BIG veranderd zijn t.b.v. de Eurobig uitdaging. Die namen krijgen een teken *** voor hun namen.

f) Om er zeker van te zijn dat het minimum van 5000hm hoogteverschil voor alle beklimmingen van één continent behaald is, zullen de goedgekeurde claims met minder dan 500hm hoogteverschil voorzien worden van een teken *.

 

2.Parallele Uitdagingen


2.1. – Iron BIG

Regels

1. Wat is de bedoeling van de Iron BIG?

Om een Iron BIG te behalen moet een lid 25 keer één nummer uit de lijst claimen in 1 jaar, maar....

a. als het hoogteverschil minder is dan 500hm,dient hij deze claim 25 keer in één maand te fietsen, en...

b. als het hoogteverschil minder is dan 200hm, dient hij deze claim 25 keer in één dag te fietsen.

2. Procedure

Het lid stuurt een email naar het comité van de uitdaging waarin hij/zij aangeeft een bepaald nummer uit de lijst 25 keer te willen claimen.

Achteraf claimd hij/zij alle 25 keer die betreffende BIG op de website, één voor één, of allemaal tegelijk.

3. Consequenties

Nadat zijn/haar poging is gelukt,wordt hij/zij peetvader (moeder) van deze BIG en zijn/haar naam zal worden bijgeschreven op de pagina van deze BIG en de klim zal voor eeuwig zijn/haar naam als peetvader (moeder) dragen.

 

2.2. – Nationale Uitdagingen

Regels

1. De nationale uitdagingen, ook wel NATaCHAs (NATional CHAllenge) genoemd, worden door een werkgroep van de B.I.G. vastgesteld. Een nationale groep vrijwilligers moet een landelijke selectie maken (keuze van de beklimmingen) om aan de hand van een vastgestelde methode een nationale lijst beklimmingen vorm te geven.

2. De nationale uitdagingen zijn gebaseerd op een vastgestelde lijst met een veelvoud van 25 beklimmingen in hun land. Het totaal quotum dient ten allen tijden onder de 1.000 te liggen. Elke top mag maximaal vanuit 4 zijden beklommen worden, maar elke top kent maar één nummer.

3. Het totaal aantal beklimmingen is de consequentie van het werk dat is verricht door de vastgestelde methode en moet in overeenstemming met de werkgroep van de B.I.G  worden vastgesteld met de motivatie waarom dit aantal beklimmingen voor dat land reëel is en in relatie staat tot de aantallen beklimmingen uit andere landen. Het totaal aantal beklimmingen kan nooit vanaf het begin worden bepaald, maar volgt altijd uit de gedane studie van alle beklimmingen van dat land.

4. De nationale lijst dient minimaal te bestaan uit de beklimmingen van dat land die in de superlijst van 1.000 B.I.G beklimmingen voorkomen, aangevuld door een meerderheid van andere klimmen.

5.De nationale lijst dient te zijn opgebouwd volgens de 5 principes van de BIG.

6.Een BIG lid wordt opgenomen in het klassement vanaf het moment dat hij zijn eerste claim indient in het klassement van dat land.

7.De B.I.G laat de nationale lijsten en het algemeen klassement van die nationale challenges zien op zijn website.