AL01-Shqipëria veriore (Northern Albania)

Land BIG Claims Hoogte Criteria

Albanië
ALB-001 Qafa e Bordolecit (Qafe Perdolec) 1 Claims 1358 m
ALB-002 Leqet e Hotit 0 Claims 756 m
ALB-003 Razëm 0 Claims 1105 m
ALB-004 Qafa e Thorës 0 Claims 1660 m
ALB-005 Poravë 0 Claims 623 m
ALB-006 Kalaja e Rozafës 46 Claims 93 m
ALB-007 Liqeni i Komanit 0 Claims 189 m
ALB-008 Qafa e Pukës 0 Claims 953 m
ALB-009 Qafa e Ballshit 0 Claims 1153 m
ALB-010 Qafa e Malit 0 Claims 951 m
ALB-011 Valbonë 0 Claims 1000 m
ALB-012 Qafa e Morinës 0 Claims 582 m
ALB-013 Myç-Has 0 Claims 703 m
ALB-014 Shishtavec 0 Claims 1379 m
ALB-015 Skavicë 0 Claims 672 m
ALB-016 Rruga Lezhë-Ungrej 0 Claims 586 m
ALB-017 Gëziq 1 Claims 666 m
ALB-018 Kisha e Shna Ndout (e Laçit) (St. Anthony Church) 0 Claims 318 m
ALB-019 Bushkash 0 Claims 209 m
ALB-020 Kraj-Reç 0 Claims 600 m
ALB-021 Ploshtan 0 Claims 1196 m
ALB-022 Lis 0 Claims 533 m
ALB-023 Trepçë 1 Claims 908 m
ALB-024 Qafa e Buallit (Bulqizë) 1 Claims 839 m
ALB-025 Kojavec 0 Claims 1191 m
ALB-026 Gjuricaj 0 Claims 164 m
ALB-027 Mali i Krujës 0 Claims 1132 m
ALB-028 Qafë e Shtamës 0 Claims 1232 m
ALB-029 Rranzë (Hida Road) 0 Claims 531 m
ALB-030 Vila e Ahmet Zogut (Royal Villa of Durrës) 1 Claims 73 m