2799 - VARADI Zoltan

Superlist 1000 BIGs


Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7
Zone 8
Zone 9
Zone 10
Zone +Natacha-HU


HU01 (West Hungarian confine)
HU02 (Over the Danube Medium mountains)
HU03 (Northern medium mountains)
HU04 (Over Danube Highlands)
HU05 (Gödöllö Hills)
Zone +Natacha-HR


HR01 (Središnja Hrvatska / Central Croatia)
HR02 (Slavonija / Slavonia)
HR03 (Istra - Primorsko-goranska županija - Ličko-senjska županija / Istria - Primorje Gorski Kotar- Lika-Senj)
HR04 (Dalmacija / Dalmatia)
Zone +