ROM-065 - Cabana Piatra Arsâ (Transbucegi)

Drugi naziv

Početno mjesto
Sinaia
Početna visina
770m
Početna lokacija
45.33105 / 25.56253
Vrh
1922m
Visinska razlika
1152m
Udaljenost
23.9 km
% prosjek
4.8 %
% maksimum
10.3 %
Energetski bodovi
840
Bodovi za zahtjevnost
24

Map


Timer

Brojač
Brojač 1 04:34:22
Brojač 2 04:20:38
Brojač 3 04:06:55
Brojač 4 03:53:12
Brojač 5 03:39:29
Brojač 6 03:25:46
Brojač 7 03:12:03
Brojač 8 02:58:20
Brojač 9 02:30:54
Brojač 10 02:03:28