890 - Kupreška Vrata

BIH-038

Nadmorska visina
1384 m
GPS lokacija
44.0151 / 17.28704
Broj zahtjeva
50
Rang lista
832
Klasifikacija Zone 10 (Zahtjevi)
61
Klasifikacija BH02 (Federacija Bosne i Hercegovine - C) (Zahtjevi)
1


Kumovi

Karta