585 - Gotthardpass

CHE-231 | TGV-G1965-4

Nadmorska visina
2108 m
GPS lokacija
46.55548 / 8.56663
Broj zahtjeva
695
Rang lista
69
Klasifikacija Zone 7 (Zahtjevi)
3
Klasifikacija TGV07-1960-1969 (Zahtjevi)
9
Klasifikacija CH06 - Ticino (Zahtjevi)
1


Kumovi

Karta