547 - Gurnigel

Nadmorska visina
1609 m
GPS lokacija
46.73206 / 7.44789
Broj zahtjeva
107
Rang lista
596
Klasifikacija Zone 7 (Zahtjevi)
67


Kumovi

Karta