360 - Coma Morera

Nadmorska visina
2205 m
GPS lokacija
42.35596 / 2.02331
Broj zahtjeva
180
Rang lista
373
Klasifikacija Zone 5 (Zahtjevi)
152


Kumovi

Karta