342 - Lac d'Aumar

Nadmorska visina
2197 m
GPS lokacija
42.83818 / 0.15608
Broj zahtjeva
313
Rang lista
211
Klasifikacija Zone 5 (Zahtjevi)
93


Kumovi

Karta