966 - Mošník (incl. Herlianske sedlo)

Príspevok

Text