966 - Mošník (incl. Herlianske sedlo)

příspěvek

text