995 - SCHOOT Hugo

Goals

2016 200 BIGs! Done. 

2017 Stijgen van 163 naar top 150. Niet gelukt geëindigd op 153 gedeeld met 4 man met 223 BIGs

2018 top 150- gelukt gedeeld 145e (246)

2019 top 140 en 250 BIGs: 127 eindejaar (264)

2020 top 115 en 280 BIGs