Kort

Klynge i land - alt hævdet Land med klynge - alt hævdet
Klynge i land - ikke alle hævdet Klynge ud land - ikke alle hævdet
BIG i land - hævdede BIG ud land - hævdet
BIG inland - ikke krævet BIG udland - ikke krævet
Eurobig - hævdet Eurobig - ikke krævet
Zoomniveau: 4