BH01 (Federacija Bosne i Hercegovine - W)

Land BIG Klättringar Höjd Kriterium

Bosnien och Hercegovina
BIH-001 Keserovica brdo 1 Klättringar 246 m
BIH-002 Brekovica 0 Klättringar 396 m
BIH-003 Gornji Petrovići 0 Klättringar 398 m
BIH-004 Lohovo 0 Klättringar 447 m
BIH-005 Prkosi 0 Klättringar 641 m
BIH-006 Grmeč 0 Klättringar 1127 m
BIH-007 Malo Očijevo 0 Klättringar 729 m
BIH-008 Oštrelj 0 Klättringar 1038 m
BIH-009 Lanište 0 Klättringar 720 m
BIH-010 Resanovci 0 Klättringar 989 m
BIH-011 Prevoj Derala 0 Klättringar 973 m
BIH-012 Preodac 0 Klättringar 1320 m
BIH-013 Mlinište 0 Klättringar 1281 m
BIH-014 Cincar 0 Klättringar 1413 m
BIH-015 Privala 0 Klättringar 995 m
BIH-016 Zvirnjača 0 Klättringar 1224 m
BIH-017 Makljen 44 Klättringar 1122 m
BIH-018 Sovićka vrata 0 Klättringar 1248 m
BIH-019 Bjelašnica (Igman Road incl.) 0 Klättringar 2053 m
BIH-020 Gakići 0 Klättringar 803 m
BIH-021 Visočica 0 Klättringar 1625 m
BIH-022 Humilišani 0 Klättringar 1170 m
BIH-023 Grubišići 1 Klättringar 729 m
BIH-024 Peć Mlini 0 Klättringar 470 m
BIH-025 Bošnjakovo Brdo (Marka Marulića) 0 Klättringar 473 m
BIH-026 Gornje Opine 11 Klättringar 706 m
BIH-027 Kuline 0 Klättringar 401 m
BIH-028 Počitelj 2 Klättringar 155 m
BIH-029 Cerovica 1 Klättringar 409 m
BIH-030 Radež 1 Klättringar 237 m