BH01 (Federacija Bosne i Hercegovine - W)

Krajina Big Nároky Nadmorská výška Kritériá

Bosna a Hercegovina
BIH-001 Keserovica brdo 1 Nároky 246 m
BIH-002 Brekovica 0 Nároky 396 m
BIH-003 Gornji Petrovići 0 Nároky 398 m
BIH-004 Lohovo 0 Nároky 447 m
BIH-005 Prkosi 0 Nároky 641 m
BIH-006 Grmeč 0 Nároky 1127 m
BIH-007 Malo Očijevo 0 Nároky 729 m
BIH-008 Oštrelj 0 Nároky 1038 m
BIH-009 Lanište 0 Nároky 720 m
BIH-010 Resanovci 0 Nároky 989 m
BIH-011 Prevoj Derala 0 Nároky 973 m
BIH-012 Preodac 0 Nároky 1320 m
BIH-013 Mlinište 0 Nároky 1281 m
BIH-014 Cincar 0 Nároky 1413 m
BIH-015 Privala 0 Nároky 995 m
BIH-016 Zvirnjača 0 Nároky 1224 m
BIH-017 Makljen 44 Nároky 1122 m
BIH-018 Sovićka vrata 0 Nároky 1248 m
BIH-019 Bjelašnica (Igman Road incl.) 0 Nároky 2053 m
BIH-020 Gakići 0 Nároky 803 m
BIH-021 Visočica 0 Nároky 1625 m
BIH-022 Humilišani 0 Nároky 1170 m
BIH-023 Grubišići 1 Nároky 729 m
BIH-024 Peć Mlini 0 Nároky 470 m
BIH-025 Bošnjakovo Brdo (Marka Marulića) 0 Nároky 473 m
BIH-026 Gornje Opine 10 Nároky 706 m
BIH-027 Kuline 0 Nároky 401 m
BIH-028 Počitelj 2 Nároky 155 m
BIH-029 Cerovica 1 Nároky 409 m
BIH-030 Radež 1 Nároky 237 m