HR02 (Slavonija / Slavonia)

Tara Big Revendicari Altitudine Criterii

Croația
CRO-026 Kapela svetog Đurđa 1 Revendicari 196 m
CRO-027 Kapavac (Park prirode Papuk) 1 Revendicari 614 m
CRO-028 Nevoljaš Pass 42 Revendicari 781 m
CRO-029 Planinarski dom Omanovac 0 Revendicari 656 m
CRO-030 Brezovo polje 0 Revendicari 992 m
CRO-031 Crkveni Vrhovci 1 Revendicari 370 m
CRO-032 Kotlić 0 Revendicari 256 m
CRO-033 TV odašiljač Belje 1 Revendicari 239 m
CRO-034 Aljmaš Dalj planina 1 Revendicari 146 m
CRO-035 Veliko brdo 1 Revendicari 249 m