BH01 (Federacija Bosne i Hercegovine - W)

Tara Big Revendicari Altitudine Criterii

Bosnia și Herțegovina
BIH-001 Keserovica brdo 1 Revendicari 246 m
BIH-002 Brekovica 0 Revendicari 396 m
BIH-003 Gornji Petrovići 0 Revendicari 398 m
BIH-004 Lohovo 0 Revendicari 447 m
BIH-005 Prkosi 0 Revendicari 641 m
BIH-006 Grmeč 0 Revendicari 1127 m
BIH-007 Malo Očijevo 0 Revendicari 729 m
BIH-008 Oštrelj 0 Revendicari 1038 m
BIH-009 Lanište 0 Revendicari 720 m
BIH-010 Resanovci 0 Revendicari 989 m
BIH-011 Prevoj Derala 0 Revendicari 973 m
BIH-012 Preodac 0 Revendicari 1320 m
BIH-013 Mlinište 0 Revendicari 1281 m
BIH-014 Cincar 0 Revendicari 1413 m
BIH-015 Privala 0 Revendicari 995 m
BIH-016 Zvirnjača 0 Revendicari 1224 m
BIH-017 Makljen 44 Revendicari 1122 m
BIH-018 Sovićka vrata 0 Revendicari 1248 m
BIH-019 Bjelašnica (Igman Road incl.) 0 Revendicari 2053 m
BIH-020 Gakići 0 Revendicari 803 m
BIH-021 Visočica 0 Revendicari 1625 m
BIH-022 Humilišani 0 Revendicari 1170 m
BIH-023 Grubišići 1 Revendicari 729 m
BIH-024 Peć Mlini 0 Revendicari 470 m
BIH-025 Bošnjakovo Brdo (Marka Marulića) 0 Revendicari 473 m
BIH-026 Gornje Opine 10 Revendicari 706 m
BIH-027 Kuline 0 Revendicari 401 m
BIH-028 Počitelj 2 Revendicari 155 m
BIH-029 Cerovica 1 Revendicari 409 m
BIH-030 Radež 1 Revendicari 237 m