BH01 (Federacija Bosne i Hercegovine - W)

Kraj Big Roszczenia Wysokość Kryteria

Bośnia i Hercegowina
BIH-001 Keserovica brdo 1 Roszczenia 246 m
BIH-002 Brekovica 0 Roszczenia 396 m
BIH-003 Gornji Petrovići 0 Roszczenia 398 m
BIH-004 Lohovo 0 Roszczenia 447 m
BIH-005 Prkosi 0 Roszczenia 641 m
BIH-006 Grmeč 0 Roszczenia 1127 m
BIH-007 Malo Očijevo 0 Roszczenia 729 m
BIH-008 Oštrelj 0 Roszczenia 1038 m
BIH-009 Lanište 0 Roszczenia 720 m
BIH-010 Resanovci 0 Roszczenia 989 m
BIH-011 Prevoj Derala 0 Roszczenia 973 m
BIH-012 Preodac 0 Roszczenia 1320 m
BIH-013 Mlinište 0 Roszczenia 1281 m
BIH-014 Cincar 0 Roszczenia 1413 m
BIH-015 Privala 0 Roszczenia 995 m
BIH-016 Zvirnjača 0 Roszczenia 1224 m
BIH-017 Makljen 44 Roszczenia 1122 m
BIH-018 Sovićka vrata 0 Roszczenia 1248 m
BIH-019 Bjelašnica (Igman Road incl.) 0 Roszczenia 2053 m
BIH-020 Gakići 0 Roszczenia 803 m
BIH-021 Visočica 0 Roszczenia 1625 m
BIH-022 Humilišani 0 Roszczenia 1170 m
BIH-023 Grubišići 1 Roszczenia 729 m
BIH-024 Peć Mlini 0 Roszczenia 470 m
BIH-025 Bošnjakovo Brdo (Marka Marulića) 0 Roszczenia 473 m
BIH-026 Gornje Opine 10 Roszczenia 706 m
BIH-027 Kuline 0 Roszczenia 401 m
BIH-028 Počitelj 2 Roszczenia 155 m
BIH-029 Cerovica 1 Roszczenia 409 m
BIH-030 Radež 1 Roszczenia 237 m