AL03-Shqipëria jugore (Southern Albania)

Land BIG Claims Hoogte Criteria

Albanië
ALB-041 Gjuzaj 0 Claims 213 m
ALB-042 Manastiri i Ardenicës (Ardenica Monastery) 0 Claims 193 m
ALB-043 Apollonia 0 Claims 67 m
ALB-044 Byllis (Parku Arkeologjik) 0 Claims 458 m
ALB-045 Bejar 0 Claims 426 m
ALB-046 Qafa e Sqepurit 0 Claims 123 m
ALB-047 Kalaja e Beratit 0 Claims 179 m
ALB-048 Drobonik 0 Claims 369 m
ALB-049 Mali i Tomorrit (Mount Tomorr) 0 Claims 2373 m
ALB-050 Zhaban 0 Claims 431 m
ALB-051 Qafa e Thanës 1 Claims 1016 m
ALB-052 Qafa e Plloçës 1 Claims 878 m
ALB-053 Qafa e Zvezdës 1 Claims 1082 m
ALB-054 Gjonomadh 0 Claims 1253 m
ALB-055 Rruga Çlirimi i Korçës 0 Claims 1302 m
ALB-056 Dardhë-ski pista Bigëll 8 Claims 1591 m
ALB-057 Qafa e Qarrit 0 Claims 1164 m
ALB-058 Qafa e Barmashit 0 Claims 1035 m
ALB-059 Qafa e Hazërit (Qafa Hasit) 0 Claims 1123 m
ALB-060 Kalaja e Kaninës 0 Claims 322 m
ALB-061 Qafa e Llogarasë 34 Claims 1039 m
ALB-062 Qafa e Vishës 1 Claims 375 m
ALB-063 Qeparo i Sepërm 0 Claims 293 m
ALB-064 Borsh 2 Claims 319 m
ALB-065 Qafa e Muzinës 1 Claims 564 m
ALB-066 Kalaja e Lëkurësit 1 Claims 245 m
ALB-067 Dhivër 0 Claims 456 m
ALB-068 Butrint 0 Claims 54 m
ALB-069 Konispol 0 Claims 403 m
ALB-070 Dukaj 0 Claims 408 m
ALB-071 Teqeja e Baba Aliut (Alipostivan) 0 Claims 722 m
ALB-072 Qafa e Çajupit 0 Claims 1312 m
ALB-073 Saraqinishtë (Parku Arkeologjik Antigone) 0 Claims 704 m
ALB-074 Kalaja e Gjirokastrës 0 Claims 319 m
ALB-075 Përmet – Çarçovë (Lumi Vjosë) 0 Claims 460 m