KS03 (Rajoni i Gjakovës / Đakovički okrug + Rajoni i Prizrenit / Prizrenski okrug + Rajoni i Ferizajit / Uroševački okrug)

PAESE BIG CONQUISTE ALTITUDINE CRITERIO

KOS-031 Bjeshkët e Belegut 0 CONQUISTE 1858 m
KOS-032 Varrezat e Dëshmorëve në Koshare 0 CONQUISTE 1030 m
KOS-033 Maja e Zatriqit 0 CONQUISTE 1022 m
KOS-034 Qafa e Prushit 0 CONQUISTE 648 m
KOS-035 Kleçkë (Varrezat e Dëshmorëve) 0 CONQUISTE 1037 m
KOS-036 Ćafa Dulje / Cafa Dulje 1 CONQUISTE 853 m
KOS-037 Delloc / Delovce 0 CONQUISTE 851 m
KOS-038 Karashëngjergj / Karašinđerđ 0 CONQUISTE 663 m
KOS-039 Каlаја e Prizrenit / Prizrenski grad 2 CONQUISTE 520 m
KOS-040 Novosellë / Novo Selo 0 CONQUISTE 1034 m
KOS-041 Cviljen 0 CONQUISTE 1375 m
KOS-042 Breznë / Brezna 0 CONQUISTE 976 m
KOS-043 Prevallë / Prevalac 11 CONQUISTE 1515 m
KOS-044 Qendra e skijimit Brod-Arxhena / Ski centar Brod-Arxhena 0 CONQUISTE 1483 m
KOS-045 Restelicë / Restelica 0 CONQUISTE 1479 m
KOS-046 Pjetërshticë / Petraštica 0 CONQUISTE 770 m
KOS-047 Jezerc / Jezerce 0 CONQUISTE 1299 m
KOS-048 Qendra e Skijimit Brezovicë / Ski centar Brezovica 0 CONQUISTE 1730 m
KOS-049 Shtrazë / Straža 1 CONQUISTE 1104 m
KOS-050 Llanishtë / Lanište 0 CONQUISTE 731 m