SI03 Jugovna Slovenija (Southern Slovenia)

Ország BIG Teljesítés Magasság Critérium

Szlovénia
SVN-056 Geometrično središče Slovenije (Geometric Centre of Slovenia) 1 Teljesítés 640 m
SVN-057 Leskovica pri Šmartnem (Bogenšperk) 0 Teljesítés 494 m
SVN-058 Ostenk 0 Teljesítés 522 m
SVN-059 Kum 0 Teljesítés 1204 m
SVN-060 Osredek pri Krmelju 0 Teljesítés 717 m
SVN-061 Budna vas 0 Teljesítés 553 m
SVN-062 Grad Rajhenburg 0 Teljesítés 268 m
SVN-063 Grmada 0 Teljesítés 478 m
SVN-064 Vrhtrebnje 15. poldnevnik (Meridian 15°) 0 Teljesítés 567 m
SVN-065 Vinji vrh 0 Teljesítés 373 m
SVN-066 Koča Mladika 1 Teljesítés 728 m
SVN-067 Snežnik (Sviščaki) 0 Teljesítés 1265 m
SVN-068 Kozja gorica 0 Teljesítés 912 m
SVN-069 Strma Reber 17 Teljesítés 1006 m
SVN-070 Grad Kostel 0 Teljesítés 358 m
SVN-071 Baza 20 (Kočevski rog) 0 Teljesítés 601 m
SVN-072 Vahta 0 Teljesítés 633 m
SVN-073 Trdinov vrh / Sveta Gera 15 Teljesítés 1173 m
SVN-074 Mirna gora 0 Teljesítés 1001 m
SVN-075 Tanča Gora 0 Teljesítés 568 m