7 - Almannaskarð

ISL-098

Nadmorska visina
167 m
GPS lokacija
64.28479 / -15.03591
Broj zahtjeva
40
Rang lista
871
Klasifikacija Zone 1 (Zahtjevi)
25
Klasifikacija IS03 - Austur (Norðurland eystra,Austurland) (Zahtjevi)
2

Pristup

W 1.2 km - 239 pt - Gravel

NE 2.9 km - 117 pt - Gravel


Kumovi

Karta