591 - Glaspass

Nadmorska visina
1846 m
GPS lokacija
46.67731 / 9.34811
Broj zahtjeva
108
Rang lista
579
Klasifikacija Zone 7 (Zahtjevi)
66


Kumovi

Karta