587 - Lukmanierpass

Nadmorska visina
1915 m
GPS lokacija
46.56419 / 8.8017
Broj zahtjeva
334
Rang lista
197
Klasifikacija Zone 7 (Zahtjevi)
16


Kumovi

Karta