564 - Axalp

Nadmorska visina
1535 m
GPS lokacija
46.71897 / 8.03771
Broj zahtjeva
107
Rang lista
583
Klasifikacija Zone 7 (Zahtjevi)
67


Kumovi

Karta