546 - Jaunpass

Nadmorska visina
1509 m
GPS lokacija
46.59142 / 7.34071
Broj zahtjeva
179
Rang lista
358
Klasifikacija Zone 7 (Zahtjevi)
30


Kumovi

Karta