Korte

978 | SVN-032

Nadmorska visina
253 m
GPS lokacija
45.48939 / 13.65489
Broj zahtjeva
32
Rang lista
907
Klasifikacija zone+4 / Eurobig (CZE-SLO) / Superbig (Free) -> Africa Zone B (Zahtjevi)
5
Klasifikacija SI01 Zahodna Slovenija (Western Slovenia) (Zahtjevi)
5


Kumovi

Karta