Korte

978 | SVN-032

Nadmorska visina
253 m
GPS lokacija
45.48939 / 13.65489
Broj zahtjeva
26
Rang lista
925
Klasifikacija zone+4 (CZE-SLO) (Zahtjevi)
5
Klasifikacija SI01 Zahodna Slovenija (Western Slovenia) (Zahtjevi)
5


Kumovi

Karta