872 - Selim Pass

Nadmorska visina
2411 m
GPS lokacija
39.95172 / 45.23379
Broj zahtjeva
1
Rang lista
2116
Klasifikacija zone+1 (RUS-GEO-ARM-AZE) (Zahtjevi)
5


Kumovi

Karta