1910 - La Soufrière - Bains Jaunes (Guadeloupe)

Nadmorska visina
960 m
GPS lokacija
16.034610 / -61.670340
Broj zahtjeva
2
Rang lista
1439
Klasifikacija Zone 12 (Zahtjevi)
446


Kumovi

Karta