1757 - Datvis Jvari ughelt

Nadmorska visina
2675 m
GPS lokacija
42.47586 / 44.83997
Broj zahtjeva
5
Rang lista
1072
Klasifikacija Zone 12 (Zahtjevi)
85


Kumovi

Karta