166 - Trifels

DEU-213

Nadmorska visina
376 m
GPS lokacija
49.19692 / 7.97849
Broj zahtjeva
161
Rang lista
420
Klasifikacija Zone 4 (Zahtjevi)
27
Klasifikacija DE13 (Saarland / Pfalz / Rheinhessen) (Zahtjevi)
2


Kumovi

Karta