Zhegoc / Žegovac

994 | KOS-026

Altitud
895 m
Localización GPS
42.51463 / 21.35317
Número de subidas
9
Lista ranking
1010
Ranking zone+6 (SER-KOS-MAL-CYP) (Subidas)
6
Ranking KS02 (Rajoni i Prishtinës / Prištinski okrug + Rajoni i Gjilanit / Gnjilanski okrug) (Subidas)
1


Padrinos

Mapa