BH02 (Federacija Bosne i Hercegovine - C)

Country Big Claims Altitude Criteria

Bosnia and Herzegovina
BIH-031 Gornji Svilaj 0 Claims 176 m
BIH-032 Tvrđava Srebrenik (Fortress) 0 Claims 656 m
BIH-033 Visori (Čelić) 0 Claims 726 m
BIH-034 Ilinčica 0 Claims 420 m
BIH-035 Jajačka tvrđava (Jajce Fortress) 1 Claims 420 m
BIH-036 Paljenik (Vlašić) 0 Claims 1925 m
BIH-037 Čardaci 0 Claims 1123 m
BIH-038 Kupreška Vrata 47 Claims 1384 m
BIH-039 Rosinj (Vranica) 0 Claims 1906 m
BIH-040 Maglajska tvrđava (Maglaj Fortress) 0 Claims 247 m
BIH-041 Nemila-Blatnica 0 Claims 846 m
BIH-042 Spomenik Smetovi (Memorial) 0 Claims 1004 m
BIH-043 Ponijeri ski centar 0 Claims 1163 m
BIH-044 Zvijezda 0 Claims 1107 m
BIH-045 Karaula (stari put / Old Road) 1 Claims 1003 m
BIH-046 Krivajevići (Kladanj) 1 Claims 1002 m
BIH-047 Čavljak 0 Claims 1204 m
BIH-048 Vidosovići 1 Claims 962 m
BIH-049 Mazlina 0 Claims 1235 m
BIH-050 Hranjen 1 Claims 1169 m