KOS-035 - Kleçkë (Varrezat e Dëshmorëve)

second name

start place
Baicë / Banjica
start altitude
605m
start location
42.51675 / 20.92312
Top
1037m
Difference of level
432m
Distance
9.6 km
%Average
4.5 %
%maximum
13 %
Energy points
363
Bomb points
21

Map


Timer

Timer
Timer 1 01:05:59
Timer 2 01:02:42
Timer 3 00:59:24
Timer 4 00:56:06
Timer 5 00:52:48
Timer 6 00:49:30
Timer 7 00:46:12
Timer 8 00:42:54
Timer 9 00:36:18
Timer 10 00:29:42